Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer bent u kwetsbaar. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als u arbeidsongeschikt raakt, dan bent u op uzelf aangewezen. Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u van de overheid geen uitkering. Het is van belang om een verzekering af te sluiten die bij u past.

Voorkom verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid

De arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u in veel gevallen financiële bescherming voor zowel de korte als de lange termijn.